Staking onderwijs

Zoals u in de media heeft kunnen lezen is er een landelijke staking in het onderwijs op 6 november.

Afgelopen voorjaar  bent u ook al geconfronteerd met een staking, maar helaas heeft het kabinet sindsdien nog niet voldoende gedaan aan de hoge werkdruk en een goede beloning om het lerarentekort te stoppen.

 

De vakbonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!

 

Wat betekent de dag staking?

•  De school is deze dag dicht voor álle kinderen. U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar school brengen.

•  De wettelijke verplichte onderwijstijd komt niet in het gedrang door de staking.

 

Ook deze keer nemen wij dan ook als team deel aan deze staking en zullen alle personeelsleden op 6 november geen les geven. Het bestuur steunt deze staking en  hoopt dat het  kabinet nu wel meer middelen beschikbaar stelt. Er zijn echt veel meer leraren nodig. Elke leerling heeft immers recht op goed onderwijs.

 

Tweede gesprek

Op 16 oktober is er een gesprek geweest van PO-Raad, VO-raad en de bonden in het onderwijs met premier Mark Rutte en minister Arie Slob. Dat heeft geen resultaat opgeleverd. Mogelijk komt er een vervolggesprek. Het kan zijn dat dit tweede gesprek wel een resultaat oplevert en er mogelijk toe kan leiden dat de aangekondigde staking niet doorgaat op 6 november. Wij houden u op de hoogte.

No Comments

Comments are closed.

To Top