Staking 30 en 31 januari 2020

Door de onderwijsvakbonden is weer een staking aangekondigd in het primair en voortgezet onderwijs. Deze staking gaat plaatsvinden gedurende twee dagen, te weten op 30 en 31 januari 2020. 

De stakingen worden georganiseerd omdat de vakbonden willen dat het kabinet structureel gaat investeren in het onderwijs. De inzet daarbij is structureel meer geld voor salarissen en werkdrukvermindering voor al het onderwijspersoneel in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Aangezien de werkdruk in het basisonderwijs oploopt staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Om die reden steunen wij het doel van deze acties. 

Ook op onze school is er besloten dat wij aan de staking zullen deelnemen. Dit betekent dat er op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari a.s. geen lessen worden verzorgd.

No Comments

Comments are closed.

To Top