Onze gouden regels met betrekking tot de samenwerking en communicatie met ouders.

We hebben een gezamenlijk doel: het belang van het kind.

  • Ouderbetrokkenheid, of beter gezegd educatief partnerschap, betekent ook iets over hoe we met elkaar om gaan.
  • Onze school heeft gouden regels samengesteld om de samenwerking en duidelijkheid tussen ouders en school te vergroten.
  • Ze hebben de strekking van huisregels en gedragscode over en weer.

Tenslotte heeft elk kind recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.

Islamitische basisschool

School = Belangrijk

Huiswerk

Resultaten

Schriftelijke informatie

Vertrouwelijk

Mogelijkheden en Beperkingen

Problemen met Kind

Continuïteit

Activiteiten

Leerplichtwet

Respect

Verder nog:

hoofdluisbrigade

Foto’s/Films

Nieuwsbrief

Medicijngebruik

Nogmaals:

Elk kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij gaan ervoor, u toch ook.
To Top