Kinderergotherapie

Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van activiteiten in het dagelijks leven en heeft als doel kinderen zo zelfstandig mogelijk in hun dagelijkse leven te laten handelen. Het gaat om behandelingen die zich richten op het schoolse functioneren of de zelfredzaamheid van een kind in zijn omgeving.

Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor de problemen in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder bekende oorzaak. Het kan hen wel zodanig beperken dat het gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Andere kinderen die bij de kinderergotherapie komen ondervinden problemen in het dagelijks leven door een lichamelijke beperking, of een gedrags- of contactstoornis.
De ergotherapeut kijkt waar het kind vastloopt. Door middel van behandeling en/of het geven van advies aan het kind, de ouders en andere betrokkenen worden de problemen opgelost dan wel verminderd .

 

Vergoeding

In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. U kunt zich daarnaast extra bijverzekeren, zodat meer vergoeding voor ergotherapie mogelijk wordt. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekering. Voor het tarief van de ergotherapie wordt uitgegaan van de richtlijnen van “Ergotherapie Nederland” en de afspraken met het College van Zorgverzekeraars.

 

Verwijzing

Telefonisch of per e-mail kunt u uw kind aanmelden voor ergotherapie of kunt u uw vragen over ergotherapie stellen. U heeft een verwijzing van een huisarts, schoolarts of specialist nodig, voordat een ergotherapeut uw kind kan behandelen.

 

Voor meer info:

SYNTHESE, centrum voor onderzoek en behandeling, Mauritslaan 56 6161 HW Geleen, 046 475 4034 www.synthese-geleen.nl  
To Top