Ziekmelden

Is uw kind ziek, geef dat dan vóór schooltijd, maar uiterlijk voor 9.00uur telefonisch door via ons telefoonnummer 045-5716152.

Mochten wij onverhoopt telefonisch niet bereikbaar zijn, stuur dan een mail naar de leerkracht van uw kind.

 

 

Zonder afmelding zijn we niet alleen ongerust, maar is er ook sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Wij melden ongeoorloofd schoolverzuim bij leerplicht. Ook over laatkomers gaan we in overleg bij de leerplichtambtenaar.

Bij de directeur zijn verlofformulieren te verkrijgen voor bijzondere omstandigheden.

To Top