Ziekmelden

Is uw kind ziek, geef dat dan vóór schooltijd en, uiterlijk voor 08:30 uur telefonisch door via ons telefoonnummer: 045-5716152.

Mochten wij onverhoopt telefonisch niet bereikbaar zijn, stuur dan een mail naar de leerkracht van uw kind.

Zonder afmelding zijn we niet alleen ongerust, maar is er ook sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Ongeoorloofd schoolverzuim dienen wij aan te geven bij de leerplichtambtenaar. Hetzelfde geldt voor structurele laatkomers.

Indien nodig kunnen ouders gebruikmaken van verlofformulieren. Die zijn bij de directeur terug te vinden.

Contact Leerkracht

Groep

Leerkracht

Groep 1/2A Juf Claire
Meester Paul
Groep 1/2B Juf Sandra
Groep 1/2C Juf Lucinda
Juf Kirsten
Groep 3 Juf Kelly
Groep 4 Juf Hassania
Juf Harriët
Groep 5 Juf Vivianne
Groep 6 Meester Nico
Juf Joyce
Groep 7 Meester Paul
Groep 8 Juf Bianca
Juf Joyce
Schakelklas Juf Harriët
Intern begeleiders Meester Martijn en Meester Peter
To Top