El Wahda staat onder het bestuur van een stichting. Deze stichting heet sinds 19 maart 2012 Stichting Islamitisch Basisonderwijs Parkstad Limburg (IBPL, kvk 41072962). Het bestuur heeft de eindverantwoording over het beheer van het gebouw, de financiën en het personeel. Het bestuur houdt zich vooral bezig met beleid.

 

(wettelijk) geregeld

Dat wil zeggen: het houdt zich bezig met de vraag hoe alles (wettelijk) geregeld kan of moet worden, binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met leerkrachten, ouders en leerlingen.

 

Enkele taken van het schoolbestuur zijn:

  • Het aannemen van nieuw personeel
  • Het bepalen van het schoolbeleid
  • Het waken over de doelstellingen m.b.t. de (islamitische) opvoeding
  • Het uitvoeren van taken die de overheid oplegt
  • Het zorgen voor huisvesting en onderwijsmiddelen
  • Het beheren van de financiën

Islamitische School Besturen Organisatie (ISBO)

De praktische uitvoering wordt gedaan door de directie en het team. Het bestuur van El Wahda is verder lid van de landelijke Islamitische School Besturen Organisatie (ISBO). Het bestuur kan bij de ISBO terecht voor advies, begeleiding en ondersteuning. Voor meer informatie kunt u de website bekijken:

 

Stichting Islamitische Basisschool Parkstad Limburg

Postbus 95, 6400 AB Heerlen Telefoon: 045-5716152

To Top