Logopedie

Onze school wordt regelmatig bezocht door een logopediste. Haar taak is het opsporen, voorkomen en behandelen van stoornissen en/of eventuele achterstanden op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Het vroegtijdig opsporen gebeurt door middel van een screening bij alle kleuters van hetzelfde geboortejaar/schooljaar, nadat ze 5 jaar zijn geworden. Verder kunnen leerlingen uit andere groepen onderzocht worden, indien ze door de leerkracht, ouders of schoolarts worden aangemeld. Behandelingen dienen zoveel mogelijk buiten de schooltijden te gebeuren. Indien er een intensieve behandeling noodzakelijk is, worden de kinderen doorverwezen naar
een vrijgevestigde logopedist.

To Top