Logopedie

Onze school wordt regelmatig bezocht door een logopediste. Haar taak is het opsporen, voorkomen en behandelen van stoornissen of achterstand op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Het vroegtijdig opsporen gebeurt door middel van een screening bij alle kleuters van hetzelfde geboortejaar/schooljaar, nadat ze 5 jaar zijn geworden. Verder worden leerlingen uit andere groepen bekeken, indien deze door de leerkracht, ouders of schoolarts worden aangemeld. Behandeling dient zoveel mogelijk buiten de schooltijden om plaats te vinden. Indien intensieve behandeling noodzakelijk is, worden de kinderen verwezen naar
een vrij gevestigd logopedist.

To Top