Visie:

De Stichting spreekt uit haar missie, ambitie en visie te realiseren binnen onderstaande kaders:
Het doel van de stichting is er op gericht goed onderwijs te geven en er rekening houden met de Islamitische opvoeding. Het kind moet zich thuis voelen op school: een positief zelfbeeld hebben, het zelfvertrouwen vergroten en zich optimaal ontwikkelen.

 

Doel

Het uiteindelijke doel van de Islamitische school is om Moslims te begeleiden naar een (goede) positie door volledige ontplooiing en identificatie met de Nederlandse samenleving (integratie). Op die manier kan het kind een positieve en volwaardige bijdrage leveren aan de maatschappij waarin het zich thuis kan voelen.

Missie:

Het bevorderen van een respectvolle en kritische levenswijze bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het accent ligt hierbij met name op het verantwoordelijk zijn voor je handelen en het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Gelijkwaardigheid

De stichting gaat bij het geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen, in die zin dat de leerling een levensbeschouwing op basis van de Islam kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. Op El Wahda streven wij ernaar dat onze kinderen op sociale wijze integreren in de maatschappij.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving:

To Top