Visie:

Onze missie, ambitie en visie realiseren gebeurt binnen een aantal kaders.

Het doel van de stichting is er op gericht eerst en vooral goed onderwijs te geven en daarbij rekening te houden met de islamitische waarden en normen. De basisvoorwaarde die we daarvoor in acht nemen is dat een kind zich in eerste instantie thuis voelt op onze school. Zo streven we ernaar dat alle leerlingen: een positief zelfbeeld ontwikkelen, hun zelfvertrouwen vergroten en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

 

Doel

Het uiteindelijke doel van de islamitische school is om jonge moslims te begeleiden in hun identiteitsontwikkeling en -ontplooiing en dat in samenhang met actieve burgerschap in de Nederlandse samenleving. Zo kan het kind niet alleen een positieve en volwaardige bijdragen leveren aan de maatschappij, maar kan het zich er ook in thuis voelen.

Missie:

Onze missie is het bevorderen van een respectvolle levenswijze en het ontwikkelen van een kritisch denkvermogen bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Het accent ligt daarbij met name op het verantwoordelijk zijn voor eigen handelen en het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Gelijkwaardigheid

Bij het geven van onderwijs gaat de stichting uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Leerlingen kunnen zo op basis van de islam een levensbeschouwing opbouwen met een eigen kritische inbreng én respect voor de levensvisie van anderen. Zo zullen onze leerlingen op sociale wijze integreren in de maatschappij met behoud van hun eigen identiteit.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving:

To Top