DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS

Op een aantal manieren werkt El Wahda aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met bekwaam personeel, goede methoden, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het schoolplan.

We onderzoeken onze schoolkwaliteit met behulp van een kwaliteitsinstrument, genaamd WMK. Met behulp van dit instrument maken we een meerjarenplanning waarin we de kwaliteitszorg op korte en lange termijn onderzoeken en ontwikkelen.

 

Doel

Met WMK bepalen we welke thema’s we onderzoeken. Zo zijn er vragenlijsten met betrekking tot veiligheid, onderwijskwaliteit en samenwerken met ouders. Gedurende een schooljaar worden er vragenlijsten uitgezet voor leerlingen, ouders en leerkrachten, maakt het team een QuickScan en het MT de schooldiagnose. We analyseren de uitslagen en gaan aan de slag met eventuele aandachtspunten. De uitslag van de tevredenheidsvragenlijsten van schooljaar 2018 – 2019 was positief. U kunt de uitslag bekijken op onze website www.elwahda.nl

Tevredenheidsvragenlijst leerkrachten

In maart 2019 heeft het team een vragenlijst ingevuld met een aantal respondenten van 14, een percentage van 82%.

De uitslagen op hoofdlijnen zijn op van schaal  1 tot 4:

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Kwaliteit 3.29 3.43
Schoolklimaat 3 3.28
Veiligheid 3.12 3.50
Welbevinden 3.25 3.59
Pedagogisch handelen 3.33 3.61
Lesgeven 3.19 3.39
Ondersteuning 3.04 3.24
Informatie 3.11 3.36
Cijfer schaal 1 tot 10 7.7 /

Waar de leerkrachten tevreden over zijn:

 • Het pedagogisch handelen van collega’s
 • De kwaliteit van de leerkrachten

Waar wij aandacht aan besteden, onze actiepunten:

 • De uitstraling van de leeromgeving
 • De uitstraling van het gebouw en de klassen.
 • Een concrete effectieve ondersteuningsstructuur

Tevredenheidsvragenlijst ouders

In maart 2019 hebben wij een vragenlijst laten invullen door de ouders van onze leerlingen, met een aantal respondenten van 99.

De uitslagen op hoofdlijnen zijn op van schaal  1 tot 4:

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Kwaliteit 3.60 3.41
Schoolklimaat 3.39 3.29
Veiligheid 3.52 3.23
Welbevinden 3.71 3.46
Pedagogisch handelen 3.58 3.53
Lesgeven 3.46 3.39
Ondersteuning 3.27 3.23
Informatie 3.27 3.04
Cijfer schaal 1 tot 10 8.3 /

Waar de ouders tevreden over zijn:

 • De kwaliteit van de school
 • De veiligheid van de leerlingen
 • Het welbevinden van hun zoon/ dochter op school

Waar ouders vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden:

 • Het delen van informatie met ouders
 • Extra ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften

Tevredenheidsvragenlijst leerlingen

In maart 2019 hebben wij een vragenlijst laten invullen door de leerlingen van groep 6/7 en 7/8, met een aantal respondenten van 53, een percentage van 90%.

De uitslagen op hoofdlijnen zijn op van schaal  1 tot 4:

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Kwaliteit 3.16 3.57
Schoolklimaat 2.79 3.36
Veiligheid 3.09 3.38
Welbevinden 2.92 3.22
Pedagogisch handelen 3.26 3.67
Lesgeven 3.62 3.64
Ondersteuning 3.32 3.49
Informatie 2.90 3.20
Cijfer schaal 1 tot 10 7.1 /

Waar de leerlingen heel tevreden over zijn:

 • Onze leraren geven goed les
 • Je leert veel van onze leraren

Waar wij aandacht aan besteden, onze actiepunten:

 • De uitstraling van het gebouw en de klassen
 • El Wahda wil een school zijn waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Kinderen moeten op school een veilig sociaal klimaat ervaren waarin zij zich thuis kunnen voelen. Wij willen daarom altijd snel blijven ingrijpen bij pestgedrag.
 • De leerlingen betrekken bij de kwaliteit van de school
To Top