DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS

El Wahda werkt op een aantal manieren aan verdere kwaliteitsverbetering.  Zo wordt er gewerkt met bekwaam personeel en doelgerichte methoden. Daarnaast worden de resultaten van onze leerlingen consequent opgevolgd en wordt het onderwijs met behulp van het schoolplan verder ontwikkeld.

We onderzoeken onze schoolkwaliteit met behulp van het kwaliteitsinstrument ‘WMK’. WMK staat voor ‘Werken Met Kwaliteit’. Met behulp van dit instrument wordt er een meerjarenplanning opgesteld, waarin de kwaliteitszorg op korte en lange termijn onderzocht en ontwikkeld wordt.

 

Doel

Met behulp van het WMK bepalen we welke thema’s we onderzoeken. Zo zijn er vragenlijsten met betrekking tot veiligheid, onderwijskwaliteit en de samenwerking met ouders. Gedurende een schooljaar worden er vragenlijsten uitgezet voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Het team maakt vervolgens een QuickScan en het MT de schooldiagnose. Die uitslagen worden nadien geanalyseerd, zodat we aan de slag kunnen gaan met eventuele aandachtspunten. Wat betreft de tevredenheidsvragenlijsten van het schooljaar 2018 – 2019 was de uitslag zeker positief! Meer details omtrent die uitslagen, kunt u verder op onze website vinden.

Tevredenheidsvragenlijst leerkrachten

In maart 2019 heeft het team een vragenlijst ingevuld met een aantal respondenten van 14, een percentage van 82%.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore:

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Kwaliteit 3.29 3.43
Schoolklimaat 3 3.28
Veiligheid 3.12 3.50
Welbevinden 3.25 3.59
Pedagogisch handelen 3.33 3.61
Lesgeven 3.19 3.39
Ondersteuning 3.04 3.24
Informatie 3.11 3.36
Cijfer schaal 1 tot 10 7.7 /

Waar de leerkrachten tevreden over zijn:

 • Het pedagogisch handelen van collega’s
 • De kwaliteit van de leerkrachten

Waar wij aandacht aan besteden, onze actiepunten:

 • De uitstraling van de leeromgeving
 • De uitstraling van het gebouw en de klassen.
 • Een concrete effectieve ondersteuningsstructuur

Tevredenheidsvragenlijst ouders

In maart 2019 hebben wij een vragenlijst laten invullen door de ouders van onze leerlingen, met een aantal respondenten van 99.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore.

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Kwaliteit 3.60 3.41
Schoolklimaat 3.39 3.29
Veiligheid 3.52 3.23
Welbevinden 3.71 3.46
Pedagogisch handelen 3.58 3.53
Lesgeven 3.46 3.39
Ondersteuning 3.27 3.23
Informatie 3.27 3.04
Cijfer schaal 1 tot 10 8.3 /

Waar de ouders tevreden over zijn:

 • De kwaliteit van de school
 • De veiligheid van de leerlingen
 • Het welbevinden van hun zoon/ dochter op school

Waar ouders vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden:

 • Het delen van informatie met ouders
 • Extra ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften

Tevredenheidsvragenlijst leerlingen

In maart 2019 hebben wij een vragenlijst laten invullen door de leerlingen van groep 6/7 en 7/8, met een aantal respondenten van 53, een percentage van 90%.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore.

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Kwaliteit 3.16 3.57
Schoolklimaat 2.79 3.36
Veiligheid 3.09 3.38
Welbevinden 2.92 3.22
Pedagogisch handelen 3.26 3.67
Lesgeven 3.62 3.64
Ondersteuning 3.32 3.49
Informatie 2.90 3.20
Cijfer schaal 1 tot 10 7.1 /

Waar de leerlingen heel tevreden over zijn:

 • De manier van lesgeven van onze leraren
 • De hoeveelheid kennis en het aanbod zelf

Waar wij aandacht aan besteden, onze actiepunten:

 • De uitstraling van het gebouw en de klassen
 • Het meer betrekken van onze leerlingen bij de kwaliteit van de school

Daarnaast streeft El Wahda te allen tijde naar een school waar kinderen zich geborgen, veilig en thuis voelen. Dat streefdoel wordt dan ook steeds op de eerste plaats gezet. Bij (vermoeden) van eventuele pestgedrag zal er onmiddellijk ingegrepen worden, zodanig dat kinderen op school een veilig sociaal klimaat ervaren.

To Top