Onze school hecht veel waarde aan de privacy van onze leerlingen en hun ouders-verzorgers.

In het onderstaand tweetal documenten leest u hier meer over.

Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen

Categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken

To Top