De veiligheidscoördinator: Juffrouw Lotte (groep 7/8)

De veiligheidscoördinator is een teamlid dat erop toeziet dat de afspraken van ‘prettig omgaan met elkaar’ door de kinderen en de teamleden worden nageleefd.

 

GroepsDynamisch Onderwijs (GDO)

De kracht van GroepsDynamisch Onderwijs (GDO) is dat alle leerkrachten bij het oplossen van conflicten tussen kinderen hetzelfde doen. Zo zal er nooit onduidelijkheid ontstaan en weten kinderen waar ze aan toe zijn wanneer ze betrokken zijn bij een conflict.

 

De belangrijkste taken van de veiligheidscoördinator zijn:

  • Het helpen van kinderen met een ruzieketting (bepaalde ruziepatronen);
  • Het helpen bij het oplossen van buitenschoolse ruzies;
  • Het helpen van kinderen als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen (uitlaatklep).

De veiligheidscoördinator kijkt iedere maandag- en donderdagmiddag in het logboekje om ruziekettingen op te sporen. Daarom is het belangrijk dat de leerkrachten ruzies in het logboekje schrijven.

 

Logboekje

De leerkrachten schrijven een ruzie heel kort op in het logboekje. Wanneer een kind in één week 3 keer in het logboekje staat, is er een ruzieketting ontstaan (de welles-nietesketting, de scheldketting of de schoppen-slaanketting). Tijd voor een gesprekje met de veiligheidscoördinator!

 

De veiligheidscoördinator helpt het kind zijn ruzieketting af te doen door:

  • Goed te luisteren naar het kind
  • Het kind te laten begrijpen wat fout gaat
  • Beter gedrag aan te leren

Kinderen met een ruzieketting vallen uiteindelijk door de mand en kunnen niet meer ongezien hun gang gaan. Er is sociale controle. De kinderen vinden het vaak niet erg om tot bij de veiligheidscoördinator te komen. Het helpt hen juist om positief gedrag aan te leren.

 

Veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator is ook een uitlaatklep. Wanneer de kinderen het gevoel hebben dat zij onrechtvaardig behandeld worden, mogen zij naar de veiligheidscoördinator gaan. De veiligheidscoördinator luistert altijd naar de kinderen en doet daar vervolgens ook iets mee.

Buitenschoolse ruzies kunnen een bron van conflicten zijn omdat de sociale controle buiten school zwakker is. De school helpt de kinderen ook buiten schooltijd om correct en prettig met elkaar om te gaan.

Bij een buitenschoolse ruzie mag een kind zich melden bij de veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator praat met de kinderen die erbij betrokken zijn. Meestal lost praten al heel veel op.

Het is belangrijk dat de kinderen zich houden aan de regels van ‘Prettig omgaan met elkaar’. Als een kind een buitenschoolse-ruzieketting heeft, onderneemt de school actie in het belang van het slachtoffer.

Daar worden de ouders altijd bij betrokken. Belangrijk is, dat alle kinderen zich aan de spelregels van de effectieve conflicthantering houden.

To Top