IBS el Wahda Team

Groep Maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag
Groep 1 /2 A Juf Caroline Juf Claire Juf Claire Juf Claire vrij
Groep 1 /2 B Juf Sandra Juf Sandra Juf Sandra Juf Sandra vrij
Groep 1 /2 C Juf Lucinda Juf Lucinda Juf Lucinda Juf Kirsten vrij
Groep 3 Juf Kelly/Juf Ilham

Juf Malika

Juf Kelly/Juf Ilham

Juf Malika

Juf Kelly/Juf Ilham

Juf Malika

Juf Kelly

 

Juf Malika

Juf Kelly

 

Groep 4 Juf Hassania Juf Hassania Juf Hariët Juf Hassania Juf Hassania
Schakelklas Juf Hariët Juf Hariët vrij Juf Hariët Juf Hariët
Groep 5  

Juf Vivianne

Juf Vivianne/Inge Juf Vivianne/Inge Juf Vivianne/Inge  

Juf Vivianne

Groep 6 Juf Joyce Meester Nico Meester Nico Meester Nico Juf Joyce
Groep 7 Meester Paul Meester Paul Meester Paul Meester Paul Meester Paul
Groep 8 Juf Bianca/Lotte Juf Bianca/Lotte Juf Joyce/Lotte Juf Bianca Juf Bianca
IB Meester Martijn Meester Martijn Meester Martijn geen Meester Martijn
IB Meester

Peter

Vrij Meester Peter Meester Peter Vrij
Godsdienstleraar Meester Mohammed Meester Mohammed Meester Mohammed

(halve dag)

Meester Mohammed geen

Mailadressen van leerkrachten

Groep

Leerkracht

Groep 1/2A Juf Claire
Meester Paul
Groep 1/2B Juf Sandra
Groep 1/2C Juf Lucinda
Juf Kirsten
Groep 3 Juf Kelly
Groep 4 Juf Hassania
Juf Harriët
Groep 5 Juf Vivianne
Groep 6 Meester Nico
Juf Joyce
Groep 7 Meester Paul
Groep 8 Juf Bianca
Juf Joyce
Schakelklas Juf Harriët
Intern begeleiders Meester Martijn en Meester Peter
To Top