Wij werken op El Wahda vanuit de methodiek Groepsdynamisch Onderwijs (GDO).

GDO

Bij GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf. Dat wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het GDO. GDO werkt vanuit drie invalshoeken:

GDO werkt vanuit drie invalshoeken:

SOCIAAL STERKE GROEP →

Socialisering van de groepen leerlingen
  • Rechtvaardig behandelen van leerlingen
  • Iedere leerling hoort bij de groep
  • Een prettige omgang tussen leerlingen en rijk speelgedrag

 

 

FULL SPEED LEREN →

Verhoging motivatie en zelfsturing van alle leerlingen
  • Een rustig activerend werkklimaat
  • Ieder kind werkt taakgericht (full speed) bij taal en rekenen
  • Zelfsturing op maat
  • Onderwijs op maat (passend onderwijs)
  • Afstemmen op specifieke behoefte van een leerling

 

 

STERK TEAM →

Afstemming en samenwerking tussen leerkrachten
  • Gemeenschappelijke vormen en routines
  • De leerkrachtrollen

GDO

GDO is een integrale, duurzame aanpak om de leerling waardig en kwalitatief goed onderwijs te bieden.Daarnaast vormt GDO een gedegen kader om onderwijsontwikkelingen als Passend Onderwijs en Opbrengstgericht Werken tot een succes te maken.Concreet zorgt GDO op onze school voor meer rust, meer motivatie en werkplezier bij leerlingen en leerkrachten. Ook heeft het hogere opbrengsten en een vergroting van de zorgcapaciteit als resultaat.
To Top