Wij werken op El Wahda vanuit de methodiek Groepsdynamisch Onderwijs (GDO).

GDO

Volgens het GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf. Dat wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en op welke manier het kind op zijn beurt een (positieve) invloed heeft op de groep. Die wederzijdse beïnvloeding groepsproces is de kern van het GDO. Verder werkt het GDO vanuit drie invalshoeken:

GDO werkt vanuit drie invalshoeken:

SOCIAAL STERKE GROEP →

Socialisering van de groepen leerlingen
 • Rechtvaardig behandelen van leerlingen
 • Iedere leerling hoort bij de groep
 • Een prettige omgang tussen leerlingen en rijk speelgedrag

 

 

FULL SPEED LEREN →

Verhoging motivatie en zelfsturing van álle leerlingen
 • Rustig activerend werkklimaat
 • Taakgericht bezig zijn (full speed)
 • Zelfsturing op maat
 • Onderwijs op maat (passend onderwijs)
 • Afstemmen op specifieke behoefte van een leerling

 

 

STERK TEAM →

Afstemming en samenwerking tussen leerkrachten
 • Gemeenschappelijke vormen en routines
 • Professioneel lerende cultuur
 • De leerkrachtrollen

GDO

GDO is een integrale en duurzame aanpak om de leerling waardig en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarnaast vormt het GDO een gedegen kader om onderwijsontwikkelingen als ‘Passend Onderwijs’ en ‘Opbrengstgericht Werken’ tot een succes te maken.

Concreet zorgt GDO op onze school voor duidelijkheid, meer structuur, meer rust, meer motivatie en meer werkplezier bij zowel leerlingen als leerkrachten. Ten slotte brengt het ook hogere leeropbrengsten met zich mee als resultaat.

To Top