De oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit ouders die de samenwerking tussen leerkrachten en ouders wil bevorderen om daarmee een goed leefklimaat binnen de school te kunnen bewerkstelligen. De oudervereniging organiseert in samenspraak met de school diverse activiteiten en zij fungeert als luisterend oor voor ideeën en suggesties van andere ouders.

 

Taken en bevoegdheden

De ouderraad houdt zich bezig met het uitwerken van activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie daarvan. Dat vergt immers veel tijd en kan voor het schoolteam een behoorlijke extra inspanning vragen. De ouderraad biedt daarom samen met andere ouders de nodige ondersteuning en hulp aan het schoolteam. Op die manier houdt de leerkracht tijd vrij om zich nog meer te kunnen ontfermen over zijn/haar leerlingen.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage beheren en innen is ook een taak van de ouderraad. Alle ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een oproep van school omtrent de betaling van de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald door een stemming in de jaarvergadering van de ouderraad. De ouders binnen de MR moeten hun instemming hierover geven. De ouderbijdrage kan steeds gestort worden op het volgende rekeningnummer:
Iban: NL31INGB 0657 8449 26

Voor een uitgebreide omschrijving over de reglement.

Voor een uitgebreide omschrijving over de ouderraad.

To Top