De oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit ouders die de samenwerking tussen leerkrachten en ouders wil bevorderen om daarmee een goed leefklimaat binnen de school te kunnen bewerkstelligen. De oudervereniging organiseert in samenspraak met de school diverse activiteiten en zij fungeert als luisterend oor voor ideeën en suggesties van andere ouders.

 

Taken en bevoegdheden

De ouderraad houdt zich bezig met het mee helpen van activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan. De organisatie hiervan vergt veel tijd. Het is voor het schoolteam een behoorlijke belasting om al deze zaken zelf te moeten doen. De ouderraad samen met ouders kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage beheren en innen is ook een taak van de ouderraad. Alle ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een oproep van school in verband met de betaling van de ouderbijdrage.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald door een stemming in de Jaarvergadering van de Ouderraad. De ouders binnen de MR moeten hun instemming hierover geven.
Iban: NL31INGB 0657 8449 26

Voor een uitgebreide omschrijving over de reglement.

Voor een uitgebreide omschrijving over de ouderraad.

To Top