Waarom Islamitisch onderwijs?

In het islamitisch onderwijs gaat er naast de basisvakken rekenen, taal, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, WO en de sociaal- emotionele vorming ook aandacht naar de godsdienst. Godsdienst op IBS El Wahda is niet alleen een vak op zich, maar houdt meer in dan dat. De islamitische visie en waarden en normen komen namelijk in alle vakken terug en er worden ook steeds verbanden gelegd.

 

Islamitische opvoeding

De Islamitische opvoeding die ouders van thuis uit mee willen geven aan de kinderen gaat door bij ons op school. Zo krijgen leerlingen een stevige basis en kunnen ze tegelijkertijd zichzelf zijn en blijven. Een voorbeeld daarvan is het aandacht besteden aan de islamitische feesten en het herdenken van belangrijke islamitische gebeurtenissen.

 

Verder wordt het gebed dagelijks geoefend en wordt er gewerkt aan islamitische thema’s. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: reinheid, de profeten, de ramadan, de vier rechtgeleide kaliefen, de tong, het hart etc. Tijdens de lessen wordt er ook regelmatig een hadith uit de koran besproken en vinden er leuke, gezellige activiteiten plaats die islamitisch verantwoord zijn.

Hoe de identiteit onder andere wordt vormgegeven ziet u hieronder in de filmpjes terug

IBS el Wahda them Reinheid Heerlen
To Top