Waarom Islamitisch onderwijs?

In het Islamitisch onderwijs is er aandacht voor rekenen, taal, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, sociaal- emotionele vorming en niet vergeten godsdienst. Godsdienst op IBS El Wahda is geen vak op zich. De Islamitische visie en waarden en normen komen tijdens alle vakken weer terug, er wordt steeds een verband gelegd.

 

Islamitische opvoeding

De Islamitische opvoeding die ouders van thuis uit mee willen geven aan de kinderen gaat door bij ons op school. Zo krijgen leerlingen een stevige basis en kunnen ze zichzelf zijn. Een voorbeeld hiervan is dat er aandacht is voor de Islamitische feesten en we gedenken belangrijke Islamitische dagen.

 

Verder wordt het gebed dagelijks geoefend en werken we aan Islamitische thema’s. Thema’s die zoal aan bod komen zijn; De profeet s.a.w., Ramadan, de tong, het hart etc. Tijdens de lessen wordt er dan ook regelmatig een hadith uit de koran besproken en vinden er leuke, gezellige activiteiten plaats die Islamitisch verantwoord zijn.

Hoe de identiteit onder andere wordt vormgegeven ziet u hieronder in de filmpjes terug

To Top