Kwaliteit onderwijs

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur kunt u hier downloaden bij de rode knop “inspectierapport”.

Inspectierapport 2020

Eéns in de vier jaar voert het ministerie van onderwijs inspecties uit binnen de scholengemeenschap. En zo was onze school onlangs aan de beurt voor een vierjaarlijks inspectiebezoek. Tijdens deze inspectie zijn er 5 kernwaarden op onze school bekeken door de inspecteur. Deze zijn onderverdeeld op bestuurlijk niveau en op schoolniveau.  De inspecteur heeft dit onderzoek gebaseerd op vier deelvragen, welke hij heeft gebruikt als basis van dit onderzoek. Bekijk hier de video van dit onderzoek en welke bevindingen de inspecteur heeft opgenomen in het inspectierapport.

 

 El Wahda scoort mooie voldoendes

Als school zijn we zeer tevreden over het resultaat van de inspectiebezoek. Onze school heeft op enkele aandachtspunten, vrijwel overal voldoende gescored. Dit geeft ons voldoening dat de kwaliteit op onze school gewaarborgd is. We zullen dan ook hard werken om de kwaliteit op niveau te houden en streven om bij een volgend inspectiebezoek nog betere scores te behalen.

Download hierboven het officiële rapport van de onderwijs inspectie. In dit rapport kunt u precies terug vinden op welke kernwaarden wij zijn onderzocht als school, en welke bevindingen daaraan zijn gekoppeld door de inspecteur.

U kunt dit rapport ook terug vinden op de website van de inspectie. Kijk daarvoor op https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen. Bij het ingeven van onze schoolnaam, vind u hier de verschillende rapportages opgemaakt door het ministerie van onderwijs over de voorgaande jaren.

To Top