De betrokkenheid van ouders.

Bij het leer- en vormingsproces van onze leerlingen streven wij naar een zo optimaal mogelijke samenwerking na tussen ouders en leerkrachten. Een goed contact en nauwe samenwerking tussen de school enerzijds en de ouders anderzijds is erg belangrijk en bevordert de ontwikkeling van het kind. Wij nemen ouders dan ook zeer serieus; ze zijn welkom op school, we staan open voor kritiek en feedback en luisteren graag naar nieuwe ideeën en andere meningen.

We zijn ons er verder van bewust dat het opvoeden van kinderen een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Wij zien het daarom als onze taak om op een uiteenlopende gebieden zo goed mogelijk voor uw kind te zorgen. U bent en blijft vanzelfsprekend te allen tijden eindverantwoordelijk. Enkele richtlijnen t.a.v. de oudercontacten met school:

 

  • Indien u vragen heeft of als er problemen zijn, bent u altijd welkom op school. In eerste instantie wendt u zich tot de groepsleerkracht. Bedenk wel dat de leerkracht tijdens schooltijd zijn of haar lessen moet geven en verzorgen. Indien u dus een uitvoerig gesprek wenst, kan u beter eerst een afspraak maken;
  • Voor een korte mededeling of een vraag kan u voor en na schooltijd bij ons terecht. Denk daarbij ook aan de agenda van uw kind waar u eventueel ook de nodige boodschappen in kan vermelden en doorgeven;
  • Wij zijn ons er uiteraard van bewust dat er sprake kan zijn van een grote afstand tussen de school en het thuisadres van jullie kind. Daarom willen wij u er extra op wijzen dat we altijd telefonisch bereikbaar zijn. Daarnaast proberen we u zelf altijd tijdig en via verschillende kanalen te informeren over uw kind en de ontwikkelingen binnen de school.
To Top