De betrokkenheid van ouders.

Bij het leer- en vormingsproces van onze leerlingen streven wij een zo optimaal mogelijke samenwerking na tussen ouders en leerkrachten. Een goed contact en samenwerking tussen school en thuis is erg belangrijk en bevordert de ontwikkeling van het kind. Wij nemen ouders dan ook zeer serieus; ze zijn welkom op school, we staan open voor kritiek, ideeën en meningen. Het is onze taak om op een uiteenlopend gebied zo goed mogelijk voor uw kind te zorgen. De (mede)opvoeding van kinderen is een zware verantwoordelijkheid. U bent en blijft vanzelfsprekend ten alle tijden eindverantwoordelijk. Enkele richtlijnen t.a.v. de oudercontacten met school:

 

  • Indien u vragen heeft, of als er problemen zijn, bent u altijd welkom op school. In eerste instantie bij de groepsleerkracht. Bedenk wel dat de leerkracht les moet geven. Dus voor een uitvoeriger gesprek kunt u beter een afspraak maken. Liever een afspraak te veel dan eentje te weinig.
  • Voor korte boodschappen of informatie kunt u voor of na schooltijd terecht. Maar denk vooral ook aan de agenda van uw kind.
  • Wij beseffen dat de afstand school-ouders bij onze regioschool groter is dan bij de buurtschool. Daarom is het heel belangrijk dat u weet dat u altijd kunt bellen wanneer er zaken zijn waarover u wilt praten. We informeren u op diverse manieren over de school en over het kind.
To Top