Elektronisch systeem

De Verwijsindex is een elektronisch systeem waarin hulpverleners , onderwijs en leerplicht de naam en geboortedatum van kinderen en jongeren melden als zij zich zorgen maken over hun ontwikkeling. Mocht er nog een andere beroepskracht zijn die een melding over uw kind doet, dan brengt het systeem de meldingen bij elkaar en zoeken de beroepskrachten die een melding hebben gedaan contact met elkaar om af te spreken  hoe zij uw kind samen zo goed mogelijk gaan helpen. Voordat de beroepskrachten met elkaar overleggen, wordt u als ouders opnieuw benaderd.

 

Melding

In de melding komen alleen persoonsgegevens als naam, geboortedatum en geslacht te staan. Daarnaast zullen ook de gegevens van de melder in de verwijsindex komen te staan. Bij de melding komt dus niet te staan met welke reden uw kind vermeld staat in de verwijsindex.

 

Beroepskrachten zullen uw toestemming vragen indien zij onderling contact met elkaar willen zoeken. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten deze gegevens goed beveiligd zijn. Daarom wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens van uw kind.

 

Registratie

De registratie heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Daarna gaat de registratie naar het archief waar hij nog vijf jaar zal worden bewaard. Hierna zal de registratie automatisch verdwijnen uit het systeem..

De verwijsindex wordt verplicht gebruikt in Parkstad, dit is geregeld in via de Wet op de Jeugdzorg.

 

Graag wijzen wij u er op dat de wet u recht biedt op inzage in het systeem zodat u zelf kunt vaststellen welke gegevens er over uw kind zijn vastgelegd.– IBS el Wahda

 

Via de website http://www.multisignaal.nl/ kunt u meer informatie vinden.

To Top