Citotraining:

De kinderen van groep 8 kunnen zich opgeven voor een citotraining. Juffrouw Lotte zal de citotraining verzorgen vanaf de maandag na de herfstvakantie van 15.30 uur tot 16.30 uur. Tijdens die training komen verschillende vakken aan bod, zoals rekenen, begrijpend lezen en spelling en wordt er geoefend met oude citotoetsen. Ook wordt er samen besproken hoe kinderen zich het beste kunnen voorbereiden op de toetsen en hoe het verloop na groep 8 er zal uitzien. Naast het inoefenen van specifieke lesstof, is er dus nog een stukje voorbereiding op het voortgezet onderwijs aanwezig.

Let op:

De citotraining is niet vrijblijvend. Wanneer kinderen zich hebben opgegeven voor de training (met toestemming van de ouders uiteraard), wordt er van hen verwacht iedere week aanwezig te zijn. Van ouders wordt  verwacht dat zij hun kind komen ophalen na de citotraining.
To Top