Citotraining:

De kinderen van groep 8 kunnen zich opgeven voor citotraining. Juffrouw Lotte zal de citotraining verzorgen vanaf de maandag na de herfstvakantie van 15.30uur tot 16.30uur. Tijdens deze training komen verschillende zaken aan bod: Oefenen met oude citotoetsen, rekenen, begrijpend lezen, spelling, maar ook: Hoe kunnen de kinderen zich het beste voorbereiden op de toets en wat gebeurt er allemaal na groep 8? Behalve oefenen met lesstof is de citotraining ook een stukje voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

Let op:

De citotraining is niet vrijblijvend. Wanneer kinderen zich hebben opgegeven voor de training (met toestemming van de ouders uiteraard), wordt er van hen verwacht iedere week aanwezig te zijn. Van ouders wordt  verwacht dat zij hun kind komen ophalen na de citotraining.
To Top