Groep enthousiaste vertegenwoordigers

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. De mening van de leerlingen doet er toe en wij willen graag weten wat er speelt en leeft onder de leerlingen.

Groepen 4 tot en met 8

In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8. De leerlingenraad wordt ieder jaar door nieuwe kandidaten gevormd. De leerlingen mogen dan zelf aangeven waarom zij graag aan de leerlingenraad zouden willen deelnemen. Zij kunnen richting hun klasgenoten aangeven waarom zij die mogelijkheid zouden moeten krijgen. De overige leerlingen kiezen dan, uit de voorgestelde kandidaten, degene die zij het meest geschikt vinden.

Denken, praten, overleggen, beslissen

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.

Vergaderen

De leerlingen vergaderen onder schooltijd onder leiding van een directielid of intern begeleider. Dit gebeurt ongeveer 6 keer per schooljaar. Van de vergadering wordt een kort verslag gemaakt. De inhoud hiervan wordt teruggekoppeld door de raadsleden in de klassen.

Verslag

Het verslag wordt ook in een teamvergadering besproken, waarna de teamleden eventuele besluiten nemen.

Wanneer de Leerlingenraad behoefte heeft om leerlingen uit de groepen 1, 2 of 3 te bevragen over een bepaald onderwerp, mogen de raadsleden dit zelf, in overleg met desbetreffende leerkrachten, organiseren.

To Top