Wat kan aangevraagd worden?

Ouders of verzorgers kunnen bij Leergeld Parkstad een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

  • Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje, of schoolkamp. Als uw kind met de fiets naar het voortgezet onderwijs moet, kunnen wij u wellicht ook helpen om een fiets aan te schaffen. Als uw gezin niet valt binnen de regeling voor een computer via de gemeente, dan kunt u dat vaak bij ons aanvragen.
  • Sport: Via sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om te sporten.
  • Cultuur: Ook op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
  • Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Leergeld Parkstad zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

 

Leergeld Parkstad

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld Parkstad indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets of computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting.

Afhankelijk van de financiële situatie van Leergeld Parkstad, kunnen specifieke vergoedingen gedurende het jaar aangepast worden (reeds toegekende vergoedingen worden altijd nagekomen).

To Top