Stichting leerlingenvervoer Zuid Limburg

De Stichting Leerlingenvervoer draagt zorg voor het ophalen en het naar huis brengen van leerlingen van El Wahda die woonachtig zijn in de gemeente Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade.

 

Vanaf dit schooljaar (2017/2018) hanteert Stichting Leerlingenvervoer een afstandsgrens van 2 km, waarbinnen ouders géén aanspraak kunnen maken op leerlingenvervoer. Volgens de statuten van Stichting Leerlingenvervoer is het schoolvervoer namelijk alleen geoorloofd voor leerlingen die niet in de directe nabijheid van school wonen. Dat betekent concreet dat leerlingen die woonachtig zijn binnen een straal van 2 km van de school, niet in aanmerking komen voor busvervoer.

Indien er sprake is van bijzondere (aantoonbare) omstandigheden kan Stichting Leerlingenvervoer van deze regel afwijken.

Werkwijze aanmelden busvervoer:

Als u als ouder uw kind van het schoolvervoer wil laten gebruikmaken, kunt u dat bij de aanmelding van uw kind aangeven. U zal dan een aanvraagformulier moeten invullen dat de school vervolgens aan het bestuur van Stichting Leerlingenvervoer zal doorgeven. Daarna zal Stichting Leerlingenvervoer uw aanvraag beoordelen op basis van uw aanvraagformulier.

 

De beslissing

De beslissing op uw aanvraag wordt per e-mail aan u meegedeeld. Let er daarom extra op dat u op het aanvraagformulier het juiste e-mailadres invult.

 

NB: Wij dringen u erop aan uw kind tijdig aan te melden op school. Concreet betekent dat een halfjaar voordat uw kind naar school komt. Dat is omwille van eventuele wachtlijsten. Het geldt dus ook wanneer het om een kind betreft, waarvan het broertje of zusje reeds gebruikmaakt van het schoolvervoer.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: stichtinglvzlimburg@hotmail.com.

Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

To Top