Stichting leerlingenvervoer Zuid Limburg

De Stichting Leerlingenvervoer draagt zorg voor het ophalen en het naar huis brengen van leerlingen van El Wahda die woonachtig zijn in de gemeente Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade.

 

Vanaf dit schooljaar (2017/2018) hanteert de Stichting Leerlingenvervoer een afstandsgrens van 2 km, waarbinnen ouders géén aanspraak kunnen maken op leerlingenvervoer. Volgens de statuten van de Stichting Leerlingenvervoer is het schoolvervoer namelijk alleen geoorloofd voor leerlingen die niet in de directe nabijheid van school wonen. Dit betekent concreet dat leerlingen die minder dan 2 km van de school woonachtig zijn, niet in aanmerking komen voor busvervoer.

Indien er sprake is van bijzondere (aantoonbare) omstandigheden kan de Stichting Leerlingenvervoer van deze regel afwijken.

Werkwijze aanmelden busvervoer:

Als u als ouder van het schoolvervoer gebruik wilt maken, kunt u dat bij de aanmelding van uw kind aangeven. Nadat u het aanvraagformulier voor schoolvervoer heeft ingevuld, geeft de school uw verzoek door aan het bestuur van de Stichting Leerlingenvervoer.

De Stichting Leerlingenvervoer beoordeelt vervolgens op basis van uw aanvraagformulier, of uw kind in aanmerking komt voor het schoolvervoer.

 

De beslissing

De beslissing op uw aanvraag wordt per e-mail aan u medegedeeld. Let hierbij op dat u op het aanvraagformulier het juiste e-mail adres invult.

 

NB: wij dringen erop aan om uw kind tijdig aan te melden op school. Minimaal een half jaar voordat uw kind naar school komt. Dit in verband met eventuele wachtlijsten. Dit geldt ook als het om een leerling betreft, waarvan het broertje of zusje reeds gebruik maakt van het schoolvervoer.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: stichtinglvzlimburg@hotmail.com.

Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

To Top