Staking 6 november 2019

De ontwikkelingen rondom de investeringen in het onderwijs hebben zich in de afgelopen dagen snel opgevolgd. Aanvankelijk was er vreugde over het akkoord tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties waarbij 460 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs. Op basis van dit akkoord is de geplande staking op 6 november a.s. in eerste instantie afgeblazen. Echter in de loop van dit weekend hebben verschillende vakbonden (AOB, CNV Onderwijs en PO in actie) toch besloten dat de staking wordt voortgezet. De reden hiervoor is vooral verzorgd gelegen in het feit dat de investeringen uit het gesloten akkoord eenmalig zijn, terwijl de problemen waarmee wij als scholen worden geconfronteerd structureel zijn.

 

Om die reden gaat de staking op 6 november a.s. ook op onze school dus door. Wij ondersteunen namelijk de doelstelling van de staking: het verlagen van de werkdruk, het dichten van de loonkloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs en het aantrekkelijk maken van beroep van leraar zijn nodig om in de toekomst goed onderwijs te kunnen garanderen voor onze kinderen.

 

Dit betekent dat er woensdag 6 november a.s. geen lessen worden verzorgd.

No Comments

Comments are closed.

To Top