Actuele informatie binnen El Wahda

Voor meer informatie, zie onze nieuwsbrieven.

29 mei 2020

9 mei 2020

25 april 2020

3 april 2020

27 maart 2020

Klik hieronder voor de laatste ontwikkelingen over het coronavirus

Nederlands

In de media horen we momenteel veel over het coronavirus. Ook in Nederland is het virus intussen gearriveerd. Wanneer u vragen daarover heeft, verwijzen wij u graag door naar de website van de GGD en naar de website van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Aan ouders die buiten Nederland wonen vragen wij om de informatie die door uw eigen (lokale) overheid verschaft wordt in de gaten te houden (bundesgesundheitsministerium).

 

Op de hier bovengenoemde website van de RIVM zijn er een aantal tips naar buiten gebracht om verspreiding te voorkomen:
– Was je handen regelmatig
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes

Houd deze sites in de gaten:

https://www.rivm.nl/
https://www.ggdzl.nl/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Neem telefonisch contact op met uw huisarts als u of uw kind koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het Corona-virus!

Deutsch

Derzeit hören wir in den Medien viel über das Corona-Virus. Das Virus ist auch in den Niederlanden arriviert. Wenn Sie Fragen dazu haben, besuchen Sie bitte die GGD-Website und die RIVM-Website (Nationales Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt). Wir bitten Eltern, die außerhalb Holland leben, auch die Informationen Ihrer eigenen (lokalen) Autoritäten im Auge zu behalten
(bundesgesundheitsministerium).

 

Durch dem oben erwähnten RIVM wurden eine Reihe von Tipps herausgebracht, um eine Ausbreitung zu verhindern:
– Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig
– Husten und Niesen in der Innenseite Ihres Ellbogens
– Verwenden Sie Papiertaschentücher

Halten Sie Ausschau nach diesen Websites:

https://www.rivm.nl/
https://www.ggdzl.nl/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Wenden Sie sich telefonisch an Ihren Arzt, wenn Sie oder Ihr Kind Fieber mit Atemwegsbeschwerden (Husten oder Atemnot) haben und sich in den letzten zwei Wochen in einem Land / einer Region mit weit verbreiteter Verbreitung des Corona-virus befunden haben!

English

We currently hear a lot about the Corona-virus in the media. The virus has also arrived in the Netherlands. If you have any questions about this, we would like to refer you to the website of the GGD and to the website of RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). We ask parents who live outside the Netherlands to keep an eye on the information provided by your own (local) government (Bundesgesundheitsministerium).

 

A number of tips have been put out by the above-mentioned RIVM to prevent spread:
– Wash your hands regularly
– Cough and sneeze in the inside of your elbow
– Use paper tissues

 

Keep an eye out for these sites:

https://www.rivm.nl/
https://www.ggdzl.nl/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Contact your doctor by telephone if you or your child have a fever with respiratory symptoms (cough or shortness of breath) and have been in a country / region for the past two weeks with widespread spread of the Corona virus!

Weetjes

Wat kun je doen om het coronavirus te voorkomen?

Er zijn een aantal simpele dingen die je kunt doen om het risico op besmetting te verkleinen:

 • Was regelmatig je handen met zeep (min. 20 sec.)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Neem dan ook deze voorzorgsmaatregelen:

 • Houd minstens 1 meter afstand van mensen met griepverschijnselen
 • Was je kleren als je in contact bent geweest met iemand met griepverschijnselen. Het virus wordt gemakkelijk vernietigd door gebruikelijke was- en schoonmaakmiddelen
 • Houd het reisadvies in de gaten

Bron: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/coronavirus-in-nederland/

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort

 • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
 •  Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
 • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.
 •  Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen

bron: https://www.nu.nl/coronavirus/6034311/de-vele-regels-van-thuisisolatie-blijf-zoveel-mogelijk-op-je-kamer.html

Wat kun je doen om het coronavirus te voorkomen?

Er zijn een aantal simpele dingen die je kunt doen om het risico op besmetting te verkleinen:

 • Was regelmatig je handen met zeep (min. 20 sec.)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjesNeem dan ook deze voorzorgsmaatregelen:
 • Houd minstens 1 meter afstand van mensen met griepverschijnselen
 • Was je kleren als je in contact bent geweest met iemand met griepverschijnselen. Het virus wordt gemakkelijk vernietigd door gebruikelijke was- en schoonmaakmiddelen
 • Houd het reisadvies in de gaten

Bron: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/coronavirus-in-nederland/

Symptomen

Het coronavirus valt vooral je longen aan, en kan koorts en luchtwegklachten veroorzaken. Het lijkt daarmee sterk op een gewoon griepvirus. Wat zijn de meest voorkomende symptomen?

 • Hoesten
 • Koorts (lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius)
 • Kortademigheid
 • Keelpijn

Zeldzamer zijn:

 • Hoofdpijn
 • Diarree
 • Ophoesten slijm en/of bloed

Bij de meeste patiënten ebt de ziekte daarna weg. Het verschilt per persoon hoelang de klachten aanhouden.

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/gezondheid/artikel/5040106/coronavirus-lezersvragen-covid-19-symptomen

Ter info

To Top