GDO cursus 14 januari

Op 14 januari 2020 wordt er opnieuw een GDO-cursus gehouden voor TSO-ouders. Bij deze een warme en tegelijkertijd hoopvolle uitnodiging om eraan deel te nemen. Eerder hebben wij u via ISY op de hoogte gebracht over de tussenschoolse opvang (TSO) en de bijdrage die u als ouder kunt leveren. We hebben Alhamdoelilaah een aantal vaste ouders [...]
Lees Meer
To Top