Nieuwe digiborden en klasinrichting

Hierbij geven we jullie nog even een update van de laatste nieuwtjes omtrent ICT en de klasinrichting van de meeste lokalen. Misschien hebben jullie het al vernomen van jullie enthousiaste kind(eren), maar na de wintervakantie zijn er enkele veranderingen in de klassen gebeurd. Zo hebben alle lokalen gloednieuwe touchscreenborden gekregen. Die digiborden zijn weloverwogen gekozen […]

Lees Meer

Staking 30 en 31 januari 2020

Door de onderwijsvakbonden is weer een staking aangekondigd in het primair en voortgezet onderwijs. Deze staking gaat plaatsvinden gedurende twee dagen, te weten op 30 en 31 januari 2020.  De stakingen worden georganiseerd omdat de vakbonden willen dat het kabinet structureel gaat investeren in het onderwijs. De inzet daarbij is structureel meer geld voor salarissen […]

Lees Meer

GDO cursus 14 januari

Op 14 januari 2020 wordt er opnieuw een GDO-cursus gehouden voor TSO-ouders. Bij deze een warme en tegelijkertijd hoopvolle uitnodiging om eraan deel te nemen. Eerder hebben wij u via ISY op de hoogte gebracht over de tussenschoolse opvang (TSO) en de bijdrage die u als ouder kunt leveren. We hebben Alhamdoelilaah een aantal vaste ouders [...]
Lees Meer
To Top